STARTPUNKT med h1 och blå

Sedan är det tänkt att vanlig text skall vara grå, Och så länken sim skall vara speciell