Stockholm
 
Click for Málaga, Spanien Forecast Malaga


Veckans affärer

Reseplaneraren

ARLANDA

Ännu har ett år gått och mina ambitioner att uppgradera hemsidan har åter grusats. Grundlayouten är i princip oförändrad men med ny design. Den största förändringen var när jag har slopade "frames" och styr nu all layout med CSS .
Om man räknar de stora förändringar som skett genom åren så är detta version fyra. Min första hemsida var helt handkodad i html - jobbigt men lärorikt. Senare tog jag hjälp av html-editorpogrammet Frontpage 2000 vilket underlättade arbetet. Från version 2 har jag använt mig av Dreamweaver MX2004 och layouten styrs med Cascading Style Sheets (CSS).

Genom åren har efter hand en del gamla sidor förnyats och några PDF-filer har gjorts om till websidor. Läs mera >>


        Berättelser från resor och besök i när och fjärran - ett urval


Kontakt          Senast uppdaterad 26 Dec 2014